Jury

Over de jury

De jury van de tv-beelden bestaat uit verschillende vakjury’s en een webjury. Deze staan onder leiding van algemeen juryvoorzitter Boris van der Ham.

In de meeste categorieën van de tv-beelden wordt de winnaar bepaald door een speciale vakjury. Deze worden zo samengesteld, dat ze representatief zijn voor hun categorie en een evenwichtige afspiegeling van de branche vormen. Om een evenwichtige samenstelling te kunnen garanderen, worden de beoogde leden voor de respectievelijke jury’s daartoe door de organisatie uitgenodigd.

De algemeen juryvoorzitter draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van zowel de vakjury’s als de webjury en de jury-uitslagen, met oog voor de breedte van de branche

Binnen de tv-beelden vervult de zogenaamde ‘webjury’ eveneens een belangrijke rol; deze online jury, bestaande uit een paar honderd vakbroeders, heeft via een webapplicatie de doorslaggevende stem in het kiezen van de winnaar in twee categorieën: ‘beste nieuwe format’ en ‘beste presentator’. Hierbij maakt de webjury een keuze uit een door een vakjury samengestelde shortlist: de nominaties.

De webjury wordt samengesteld uit zoveel mogelijk collega’s die werkzaam zijn in de AV-branche en die als groep een representatieve afspiegeling vormen van de branche. Daarmee heeft de online jury een belangrijke functie: die zorgt ervoor dat deze belangrijke prijzen worden gedragen door de hele branche.