Reglement

REGLEMENT

In uitzonderlijke gevallen en alleen om zwaarwegende inhoudelijke redenen behoudt de organisatie van de tv-beelden zich het recht voor het reglement aan te passen, te wijzigen danwel uit te breiden.

 1. De tv-beelden worden één keer per jaar uitgereikt, in maart.
 2. Programma’s die zijn uitgezonden in het kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) voorafgaand aan het jaar waarin de uitreiking van de tv-beelden plaatsvindt, kunnen in aanmerking komen voor een of meerdere van de tv-beelden.
 3. De omschrijving van de categorieën zoals vermeld elders op deze site maakt integraal onderdeel uit van dit reglement.
 4. Programma’s kunnen in meerdere categorieën worden aangemeld. De aanmelder dient wel rekening te houden met de aard van de categorie waarvoor hij een aanmelding doet. De jury kan altijd besluiten om een programma niet mee te laten dingen in een bepaalde categorie, als de deelname inhoudelijk niet past in de categorie waarvoor het programma is aangemeld.
 5. Programma’s moeten geproduceerd zijn voor de landelijke Nederlandse markt; daaronder vallen ook lokale Nederlandse bewerkingen van buitenlandse formats. Zogenaamde ‘ready mades’ uit het buitenland zijn uitgesloten van deelname.
 6. Per categorie mag er één aflevering van een programma(serie) worden aangemeld. Programma’s kunnen elk jaar opnieuw meedingen.
 7. Het staat eenieder (omroepen, zenders, producenten, individuele programmakers, etc.) vrij om één of meerdere programma’s aan te melden binnen een categorie of binnen verschillende categorieën.
 8. Alleen programma’s die zijn ingediend door een zender, omroep, producent of individuele maker dingen mee naar één van de tv-beelden.
 9. De vakjury’s worden zó samengesteld, dat ze niet alleen representatief zijn voor ‘hun’ categorieën wat betreft vakkennis, maar dat ze bovendien een evenwichtige afspiegeling zijn van de branche.
 10. Voor het jureren van een aantal populaire categorieën wordt een grote groep programmamakers gevraagd te participeren via een online functie. Deze zogenaamde ‘webjury’ bestaat uit mensen die werkzaam zijn in de AV-branche.
 11. De algemeen juryvoorzitter draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van zowel de vakjury’s als de webjury en de jury-uitslagen, met oog voor de breedte van de branche.
 12. Over de keuzes van vak-en webjury kan niet worden gecorrespondeerd.

 

de tv-beelden Amsterdam vakjury